Authentiek leren dansen

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn volop aan het ontdekken wie ze zijn, waar ze voor staan en wat ze willen gaan doen. Ze zijn daarbij gebaat bij een heldere structuur met duidelijke richtlijnen, maar hebben daarnaast ook de ruimte nodig om zelf te exploreren. Het authentieke onderwijs helpt ze op weg door vanuit hun eigen vertouwde belevingswereld een productieve leeromgeving te bieden, met uitdagende leertaken die in samenwerking kunnen worden uitgevoerd. 

      Danseducatie kan prima aansluiten op het authentieke onderwijssysteem. Wanneer dansdocenten de didactische kenmerken van authentiek leren in hun lessen implementeren, kunnen leerlingen tijdens danslessen vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om binnen de veranderde samenleving te functioneren, zoals sociale en culturele vaardigheden, probleemoplosvaardigheden, kritisch denken, samenwerken en communiceren. Door de aansluiting bij het professionele werkveld kunnen zij tevens op artistiek vlak ontwikkelen en krijgt het vak dans meer betekenis. 

        Deze site geeft dansdocenten handvatten bij hoe de didactische kenmerken van authentiek leren in danseducatie kunnen worden verwerkt.Voorkennis

De identiteit van jongeren vormt zich door vanuit gebruiken en gewoonten van de directe omgeving in dialoog met anderen te gaan. Ze zoeken daarbij vrijheid en vormen die voor hen betekenisvol zijn, bijvoorbeeld muziek of videoclips. In deze clips worden herkenbare thema‚Äôs gebruikt uit de belevingswereld van jongeren, zoals liefde, verlangen en verdriet. 

Het is van belang dat dansdocenten aansluiten bij deze persoonlijke affiniteiten en interesses van jongeren. Leerlingen kunnen nieuwe leerstof dan koppelen aan voorkennis waardoor de intrinsieke motivatie wordt vergroot en leerstof beter beklijft. 

Dansdocenten kunnen dit doen door lesstof te vertalen naar thema's uit de belevingswereld van jongeren. Opdrachten met ruimte voor eigen inbreng geeft leerlingen de mogelijkheid om hun eigen bewegingsidioom (voorkennis) in te zetten en verder te ontwikkelen.  

Verbinding professionele kunst


Om een betekenisvolle context te construeren, is het van belang dat vanuit de belevingswereld van jongeren een verbinding wordt gemaakt met de professionele kunstpraktijk. 

Dansdocenten zijn een inspiratiebron voor leerlingen. Zij fungeren als rolmodel wanneer zij hun vakexpertise delen met leerlingen. Belangrijk is dat docenten hierbij aansluiten bij de doelgroep door bijvoorbeeld technische aspecten aan te leren op herkenbare en pakkende muziek uit de belevingswereld van jongeren.  
Ook kunnen docenten verbinding maken met de professionele kunst middels de receptieve benadering van danseducatie, bijvoorbeeld door naar het theater te gaan om een professionele dansvoorstelling te bezoeken, of door vanuit beeldmateriaal te werken van professionele kunst.

Productieve leeromgeving

Een productieve leeromgeving vereist een uitdagende didactiek waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende werkvormen zoals nieuwe dansvaardigheden leren, experimenteren, presenteren, observeren en analyseren. Het is belangrijk dat dansdocenten hierin een evenwichtige afwisseling maken.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van complexe en complete opdrachten. Complexe opdrachten doen beroep op meerdere kennis- en vaardigheidsaspecten. De opdracht is 'compleet' zodra het een betekenisvolle eenheid is die niet is opgedeeld in deeltaken. Dit betekent dat de leerling zelfstandig informatie moet verzamelen en onderzoek verricht. Aangezien er verschillende oplossingen mogelijk zijn, biedt het ruimte voor eigen initiatief, interesses en exploratie

Groepsleren


Bij het uitvoeren van de (complexe) opdrachten worden meerdere kwaliteiten ontwikkeld. Leerlingen leren respectvol en verantwoordelijk met elkaar omgaan, samenwerken, duidelijk communiceren,  creatieve oplossingen zoeken, presenteren en anderen begeleiden en leiden.

       Peer-teaching is ook een manier om groepsleren binnen danseducatie te stimuleren. Leerlingen in de puberteit zijn  druk met het verkennen van sociale rollen en hoe ze zichzelf daarin kunnen positioneren. Peer-teaching kan een waardevolle bijdrage leveren aan dit proces, het werkt motiverend doordat leerlingen zich met elkaar kunnen identificeren.