Dans in het voortgezet onderwijs

Danseducatie kan op verschillende manieren worden aangereikt. De meest gangbare benaderingswijzen zijn de actieve benadering (zelf dansen), de receptieve benadering (kijken naar dans) en de reflectieve benadering (kritisch denken over dans). Door naar dans te kijken en er kritisch over na te denken, vergroten leerlingen hun kennis en inzicht over dans.           

Binnen actief onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de creatieve en de techniekgerichte aanpak. De techniekgerichte aanpak focust voornamelijk op het aanleren van nieuwe dansvaardigheden en laat weinig ruimte voor eigen inbreng. De creatieve danslessen richten zich vooral op het ontwikkelen van creativiteit en het uiten van gevoel. Leerlingen In het voortgezet onderwijs vinden het moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen, creatieve danslessen kunnen daardoor weerstand oproepen.  

De 'authentieke' benadering biedt een uitkomst door een combinatie te maken van verschillende benaderingswijzen. Het schenkt aandacht aan het ontwikkelen van dansvaardigheden die afgeleid zijn van professionals, maar geeft ook ruimte om eigen creatieve ideĆ«en te verwerken middels gerichte (complexe) opdrachten. Bovendien speelt reflectie een grote rol, zodat leerlingen bewuste keuzes maken en van elkaar kunnen leren.