Hier vind je het format voor authentieke danseducatie met de bijbehorende voorbeeldlessen. Het format kan op verschillende manieren worden ingevuld afhankelijk van de doelstellingen en de lengte van het dansproject.

1. Doen
 Laat leerlingen actief kennis maken met de stijl. Leer ze een dansfrase aan die is afgeleid van het professionele werkveld, maar aangepast op het niveau van de leerlingen. Gebruik herkenbare muziek die aanspreekt bij de doelgroep.

2. Reflecteren en verdiepen
Reflecteer met leerlingen op wat ze ervaren hebben. Geef achtergrondinformatie over het   
thema aan de hand van beeldmateriaal uit het professionele werkveld.

3. Maken
Geef leerlingen in subgroepjes een complexe opdracht, waarmee ze zelf aan de slag gaan. Laat zoveel mogelijk ruimte voor eigen creatieve inbreng, maar geef genoeg handvatten om ze op weg te helpen en bewuste keuzes te laten maken. De choreografie-tool kan hierbij hulp bieden.

4. Presenteren en reflecteren
Laat de subgroepjes de gemaakte choreografien aan elkaar presenteren. Gebruik vervolgens de choreografie-tool om te reflecteren op elkaars werk.

Voorbeeldlessen

1. Hedendaagse (moderne) dans


1) Doen

 Ter introductie van de dansstijl start de les met een korte (techniekgerichte) hedendaagse (moderne) dansles. Zorg voor organische bewegingen die toegankelijk zijn voor iedereen (lopen/ rennen/ springen/vallen-opstaan/ draaien). Gebruik populaire muziek die herkenbaar is voor de doelgroep.


2) Reflecteren/ verdiepen

  Wat heb je zojuist ervaren? Wat is hedendaagse (moderne) dans?

- Bespreek de kenmerken van hedendaagse (moderne) dans. 

- Geef een korte instructie over opbouw en het gebruik van elementen in choreografie. 

- Bekijk en analyseer vervolgens een videofragment van een moderne dansvoorstelling, welke kenmerken en elementen hebben de leerlingen hierin herkend? 

Voorbeeld videofragmenten:

https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v=v2N8WtFBSdg


3) Maken

Verdeel de klas in subgroepjes. Elke groep krijgt een video van een professionele choreograaf toegewezen met de volgende complexe opdracht: maak een eigen moderne choreografie die geïnspireerd is op  jouw toegewezen video. Verwerk meerdere elementen uit de choreografie-tool bij het uitvoeren van de opdracht.


4) Presenteren/ reflecteren

Presenteer de choreografieën aan elkaar. 

Bekijk gezamenlijk de video van de toegewezen choreografie en bespreek welke elementen en kenmerken zijn herkend. Leerlingen kunnen met behulp van de choreografie tool reflecteren op elkaars werk.

2. Urban dance

Instructies


1) Doen

Ter introductie van het thema start de les met een korte urban dansles. De leerlingen maken actief kennis met de dansstijl. Zorg voor een balans tussen bewegingen die iedereen meteen mee kan doen en een paar uitdagingende moves, waarmee je ook de gevorderde leerlingen stimuleert om actief deel te nemen. Gebuik pakkende muziek die aanspreekt bij de doelgroep.


2) Reflecteren/ verdiepen

  Wat heb je ervaren?  Wat is urban dans?

- Bespreek verschillende kenmerken en stijlen van urban dans. 

- Geef een korte instructie over opbouw van choreografie en de elementen van dans. 

- Bekijk en analyseer vervolgens een videofragment van een urban dansvoorstelling, welke stijlen en elementen hebben de leerlingen hierin herkend? 

Voorbeeld videofragment:

https://www.youtube.com/watch?v=sy4Ogh4TEuI


3) Maken

De klas wordt verdeeld in subgroepjes. Elke groep krijgt een video van een choreografie in een urban stijl toegewezen. Complexe opdracht: maak een eigen urban choreografie, waarin kenmerken van jouw toegewezen stijl verwerkt zijn. Maak je choreografie interessant door gebruik te maken van meerdere elementen van dans. Gebruik de choreografie-tool bij het uitvoeren van de opdracht.


4) Presenteren/ reflecteren

Presenteer de choreografieën aan elkaar. 

Bekijk ook gezamenlijk de video van de toegewezen choreografie en bespreek welke stijlen en elementen zijn herkend. Leerlingen kunnen met behulp van de choreografie-tool peer-feedback geven.